Bezpieczny Gabinet!

 

 

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz personelu, dostosowujemy organizację pracy w ToTu Day Spa do wymogów stawianych placówkom kosmetologicznym i medycznym, wynikających z panującej na świecie pandemii COVID-19. Bardzo prosimy o dostosowane się do wprowadzanych zmian organizacyjnych. Dziękujemy za współpracę.

 • Przyjmowanie Klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
 • Wszystkie wizyty będą potwierdzane telefonicznie przez naszych pracowników. Podczas rozmowy będzie przeprowadzany krótki wywiad epidemiologiczny.
 • Planujemy wizyty w sposób nieumożliwiający kontakt klientów między sobą, dlatego prosimy o punktualne stawianie się na wyznaczoną godzinę wizyty.
 • Ważne, aby w przypadku rezygnacji z wizyty uprzedzić personel ToTu Day Spa przynajmniej dzień przed planowanym spotkaniem.
 • Pomiędzy wizytami dezynfekcji podlegają gabinety oraz poczekalnia.
 • Pacjentów zgłaszających się do ToTu Day Spa obowiązuje zastosowanie środków ochrony osobistej, tj. własnych maseczek przykrywających usta i nos.
 • Prosimy Klientów o zgłaszanie się bez osób towarzyszących. Klientom poniżej 18 r.ż. może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.
 • Informujemy, że będą przyjmowani tylko Klienci w dobrym stanie zdrowia, bez objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (tj. duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar, ból głowy, zaburzenia węchu, smaku).
 • Każdy Klient będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego stanowisku oraz poproszony o wypełnienie dodatkowych oświadczeń i zgód związanych ze stanem epidemii.
 • Podczas zabiegów konwersację ograniczamy do niezbędnego minimum.
 • Stan zdrowia naszych pracowników jest codziennie monitorowany.
 • Nasz personel stosuje środki ochrony indywidualnej adekwatne do wykonywanego zabiegu w tym maseczki i/lub przyłbice, odzież ochronna, rękawiczki jednorazowe.
 • W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu ToTu Day Spa zapewnia: bieliznę jednorazową, obuwie ochronne, śliniaki/ podkłady jednorazowe, prześcieradła jednorazowe.